ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Yenidoğanlarda Fasiyal Antropometrik Değerler
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Isparta  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Isparta  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Kranyofasiyal Morfometri, Yenidoğan, Kranyofasiyal Gelişim
Özet

Yüz, birbiri ile entegre olarak gelişen birçok yapıdan orjin aldığından, embriyolojik gelişimi komplekstir. Dismorfogeneziste, birçok sendromda yüzün etkilenmesi sürpriz değildir. Çalışmamızda sağlıklı yenidoğan çocuklarda kranyofasiyal morfometrik değerlerin araştırılması amaçlandı. Kranyofasiyal anomalisi olmayan, yenidoğan muayenesinde normal olarak değerlendirilen, herhangi bir patolojiye rastlanmayan, doğum travması geçinmemiş toplam 200 (100 erkek, 100 kız) olgudan yararlanıldı. Olgularda kafa, göz, burun, ağız, çene ve kulak bölgelerinde toplam 22 morfometrik değer araştırıldı. Cinsler arasında kulak genişliği, tragus çene uzunluğu, kafa uzunluğu ve yüz genişliği değerleri arasında kızlarda daha yüksek olmak üzere istatistiki açıdan anlamlı derecede farklılıklar olduğu (p<0.001) tespit edildi. Sonuç olarak; yenidoğan muayenesinde fasiyal dismorfogenezis değerlendirilmeleri için çalışmamızdaki bilgilerin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018