ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
İstanbul'da Yaşayan Çocuk ve Adolesanlarda Anemi Prevalansı ve Anemilerin Morfolojik Dağılımı: Çocukların Yaş, Cinsiyet ve Beslenme Durumu İle Anne-Babaların Ekonomik ve Öğrenim Durumunun Anemi Prevalansı Üzerine Etkileri
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Çocuk Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Anemi, Prevalans, Çocuk, Adolesan
Özet

Bu çalışma İstanbul'un Batı yakasının çeşitli semtlerinde oturan sağlıklı çocuk ve adolesanlarda anemi prevalansını saptamak ve çocukların yaşı, cinsiyeti ve beslenme durumu ile ebeveynin öğrenim ve ekonomik durumunun anemi prevalansı üzerine etkisini araştırmak amacı ile yapıldı. 910 sağlıklı çocuk ve adolesanda 1968 Dünya Sağlık Örgütü hemoglobin kriterlerine göre anemi prevalansı % 44.3 (403/910) olarak bulundu. En yüksek anemi prevalansı % 75.1 ile 0.5-2.0 yaş grubu çocuklarda saptandı. Diğer yaş gruplarında (2.1-6.0, 6.1-14.0 ve > 14.0 yaş) anemi prevalansı birbirine yakın olup yaklaşık %30 dolaylarındaydı. 0.5-6.0 yaş grubuna dahil anemik çocukların (277/478) hemoglobin değerleri şu şekilde idi; % 46.5'inde 1 0-11 g/dL, %46.5'inde 8-10 g/dL, geri kalanında ise < 8 g/dL Anemilerin % 41.4'ü mikrositer, % 57.3'ü normositer ve % 1.3'ü makrositer olarak bulundu. Mentzer endeksine göre talasemi taşıyıcılığı oranı % 1.0 idi. Çocukların cinsiyet ve beslenme yetersizliği ile ebeveynin öğrenim durumu ve aylık gelirinin anemi prevalansına etki etmediği gözlendi. Bu çalışmanın sonuçları İstanbul'da yaşayan sağlıklı çocuklarda anemi prevalansının çok yüksek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018