ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Ateş ve Tedavisi: Hekimler Ne Biliyor, Nasıl Davranıyorlar?
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Genel Pediatri Bilim Dalı, İstanbul  
2 Şişli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Aile Sağlığı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5 Editör  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Ateş, Çocuk Hekimi, Hekim, Ateş Tedavisi
Özet

Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile uğraşan 46 pratisyen, 90 çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanı ve 54 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak üzere toplam 190 hekimden, ateş hakkındaki bilgilerini ve tedavisi konusundaki yaklaşımlarını değerlendirmek üzere hazırlanmış 19 sorudan oluşan anket formlarını doldurmaları istendi. Hekimler İstanbul'da bulunan 3 Tıp Fakültesi, pediatri eğitimi vermekte olan 1 Devlet Hastanesi ve 1 Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi ile 15 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi'nde çalışmaktaydı. Uzmanların % 26'sı, asistanların % 38'i, pratisyenlerin % 45'i 38.5°C ve altındaki ateşin (koltukaltı) vücuda zararlı olabileceğini belirttiler. Hekimlerin çoğu (uzman % 77, asistan % 81, pratisyen % 45) ateşin en önemli zararının konvülzüyon olduğuna inanıyordu. Diğerleri ise sırasıyla beyin hasarı, felç ve dehidratasyonu en önemli zarar olarak belirttiler. Asistan ve pratisyenlerle karşılaştırıldığında uzman hekimlerin daha yüksek ateşte ateş düşürücü önerdikleri tespit edildi (p=0.001). Hekimlerin önemli bir çoğunluğunun ateşi düşürmekteki amacı çocuğu onun zararlı etkilerinden korumaktı. Uzmanların % 28'i, asistanların % 41'i ve pratisyenlerin % 51'i iyi görünen çocuklarda 38.4°C veya altındaki ateşte ateş düşürücü öneriyorlardı. Sonuç olarak, ateş ve tedavisi konusunda hekimlerin bilgilerini güncelleştirmek üzere hazırlanmış mezuniyet sonrası eğitim programları düzenlenmesini önermekteyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018