ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocuklarda Amitraz Zehirlenmeleri 16 Vakanın Değerlendirilmesi
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Amitraz, Zehirlenme, Çocukluk Çağı
Özet

Amitraz zehirlenmesi, santral sinir sistemi ve solunum depresyonu, bradikardi, hipotansiyon, hipotermi, hipergilsemi, kusma ve glukozüri ile karakterize klinik bir tablodur. Bu çalışmada amitraz zehirlenmesi tanısı ile izlenmiş 16 çocuk hasta sunulmuştur. Zehirlenme bulgularının ilacın oral veya dermal yolla alınmasından 20 ile 150 dakika sonra başladığı, en önemli belirti olan santral sinir sistemi depresyonunun 6-12 saat içerisinde düzeldiği saptandı. Hastaların hepsi de ortalama 44 saat içinde düzeldiler. Bu yazıda, ülkemizde amitraz kullanımının artması ile birlikte zehirlenme olgularının da görülmeye başlandığı, ancak, yakın takip ve iyi bir destekleyici tedavi ile hastaların kısa sürede ve tam olarak iyileştiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018