ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yenidoğan sepsisinin erken tanısında C-reaktif protein ve interlökin-6’nın rolü
1 Gaziantep SSK Bölge Hastanesi Çocuk Kliniği,Gaziantep  
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Gaziantep  
Turk Pediatri Ars 2004; 39: 171-177

Anahtar Kelimeler: CRP, IL-6, yenidoğan sepsisi
Özet

Gaziantep Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Yenidoğan Servisinde yapılan bu çalışmada, sepsis ön tanılı 24 hasta ve 23 sağlıklı toplam 43 yenidoğanın serum örneklerinde IL-6 ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri araştırıldı. Sepsisli yenidoğanların serum IL-6 düzeylerinin (56±58 pg/ml), kontrol grubunu oluşturan sağlıklı sütçocuklarına göre (13±10 pg/ml) anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi (p<0,05). Yenidoğan sepsisi erken tanısında CRP’nin duyarlılığı %75, özgüllüğü %95; IL-6’nın duyarlılığı %58 ve özgüllüğü ise %78 idi. Sonuç olarak elde ettiğimiz değerler yenidoğan sepsis erken tanısında tek başına yeterli değildir. IL-6 ve CRP kombine olarak yenidoğan sepsisi erken tanısında birlikte kullanıldığında, duyarlılık %83, özgüllük ise %78 tespit edildi. Bu sonuç, ikisinin birlikteliğinin yenidoğan sepsisi erken tanısında daha uygun olacağını düşündürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018