ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocukluk Çağında Morgagni Hernisi: Klinik Seyir, Tanı ve Tedavi (Üç Vakanın Sunumu)
1 Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul  
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon  
3 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye  
4 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon  
5 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Morgagni Hernisi, Çocukluk Çağı, Güvercin Göğsü Anomalisi
Özet

Morgagni hernisi restosternal yerleşimli, nadir görülen bir diyafragmatik defekttir. Bu herniler sıklıkla asemptomatik olarak seyreder ve tanı çoğunlukla tesadüfen konulur. Başta kalp patolojileri olmak üzere bazı konjenital anomaliler ile birlikte görülebilirler. Ancak güvercin göğsü anomalisi ile birlikte görülmesi çok nadir olarak rapor edilmiştir. Burada birinde güvercin göğsü anomalisi olan, ikisinde herni kesesi içinde karaciğer bulunan ve her üçü de transabdominal yaklaşımla öpere edilerek başarılı bir şekilde tedavi edilen semptomatik Morgagni hernili üç vaka sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018