ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Editörden
Çocuklarda Cerrahi Travmaya Akut Faz Yanıtı
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Haseki Devlet Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul  
3 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van  
4 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Akut Faz Yanıtı, C-Reaktif Protein, Minör Cerrahi, Çocuk
Özet

Çocuklarda cerrahi travmaya akut faz yanıtını araştırmak amacıyla, yaşları 1,5 ile 12 yaş arasında (ort:5,8y) değişen 20 hasta çocuk (cerrahi grup) ve 10 sağlıklı çocuk (kontrol grubu) incelendi. Cerrahi grupta hastaların preoperatif, postoperatif 6-24., 48., 72. ve 120. saatlerde, aksiller ateş, serum C-reaktif protein değeri, kan lökosit sayısı ve granülosit oranları takip edildi. Kontrol grubunda ise çocuklardan birer kez aksiller ateş ölçümü ve kan örneklemesi yapıldı. Preoperatif ve postoperatif enfeksiyon bulguları olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Kontrol grubunda ortalama aksiller ateş değeri 36.6 °C, C-reaktif protein değeri 5 mg/dl'nin altında, lökosit sayısı 8700/mm3 ve granülosit oranı ise % 53.9 olarak bulundu. Cerrahi grubun preoperatif ortalama aksiller ateş değeri 36.8 °C, C-reaktif protein değeri 5.1 mg/dl, lökosit sayısı 8600/mm3 ve granülosit oranları ise % 55 olarak bulundu. Her iki grup sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Preoperatif değerler ve kontrol grubu değerleri, postoperatif değerler ile karşılaştırıldığında; postoperatif 48. saatte ateş değerinin anlamlı bir şekilde yükselmiş olduğu (37.6°C, p<0.05), C-reaktif protein değerinin postoperatif 6-24. saatlerde önemli derecede anlamlı (12.2mg/dl, p<0.01) postoperatif 48. ve 72. saatlerde ileri derecede anlamlı (39 mg/dl ve 1 9.7mg/dl, p<0.001) yüksek olduğu, kan lökosit sayısının postoperatif 6-24. saatte anlamlı bir şekilde yüksek olduğu (10.785 /mm<sup>3</sup>, p<0.05) ve granülosit oranının postoperatif 6-24. saat ile 48. saatte anlamlı derecede arttığı (% 61.8, % 61.3, p<0.05) belirlendi. Alınan sonuçlar, cerrahi travma sonrası, çocuk yaş grubunda ilk 48-72 saat içerisinde, yüksek ateş, lökositoz ve C-reaktif protein artışı olduğunu göstermektedir. Organizmada, travmaya akut faz yanıtı olarak ortaya çıkan bu değişiklikler postoperatif 72. saatten sonra normale dönmektedirler.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018