ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Özofagus, Yabancı Cisim, Çocuk
Özet

Özofagus yabancı cisimleri çocuklarda yaygın bir problem olmaya ve tedavisi ile ilgili çeşitli metotlar tartışılmaya devam etmektedir. Kliniğimizde tedavi ettiğimiz özofagus yabancı cisimli vakalarımızı, kliniğe geliş zamanı, yabancı cismin tipi, yerleşim yeri ve tedavi metotları açısından retrospektif olarak analiz ettik. 1991-1998 yılları arasında 134 özofagus yabancı cismine müdahale edildi. Vakaların 77'si erkek, 57'si kız olup 76'sı (% 56.7) üç yaş altındaydı. Yabancı cisimlerin 123'ü (% 91.8) opak, 11'i (% 8.2) nonopaktı. Opak yabancı cisimlerin 98'i metal para, 10'u çengelli iğneydi. Yabancı cisimlerin 106'sı özofagusun birinci, 14'ü ikinci, 14'ü üçüncü darlığında yerleşmişti. Vakaların 187'si (% 64.9) yabancı cismin yutulmasından sonraki ilk 12 saatte, en geç olanı ise 3. ayda kliniğimize başvurdu. İki vakada komplikasyon gözlendi. Yabancı cisimlerin 127'si (% 94.8) genel anestezi dalında McGill pensi (n:85), foley sonda (n:16), endoskopi (n:25) ve fogarti kateteri (n:1) ile, üçü ise manyetik ekstraktör ile çıkarıldı. Dördü mideye itildi. Çocuklarda özofagus yabancı cisimlerine müdahalenin ameliyathane koşullarında yapılması gerektiği, özofagusun üst 1/3'ündeki yabancı cisimlerin McGill pensi veya foley sonda ile çıkarılması, orta ve alt 1/3'ündeki yabancı cisimlerin ise endoskopi ile çıkarılması, eğer mümkün olmazsa mideye itilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018