ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Otizm: Klinik Özellikler, Tanı ve Ayırıcı Tanı
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Otizm, Çocuk, Gelişim, Davranış, Çocukluğun Yaygın Gelişim Bozukluğu
Özet

Otizm, çocukluğun görece sık rastlanan bir bozukluğudur. Tanısı davranışsal olarak belirlenmiş ölçütlere göre konan otizmde, belirtiler 3 ana grupta toplanır. Bunlar sosyal ilişki ve iletişim bozukluğu, sözel ve sözel-olmayan dil yetisinde anormal gelişim, stereotipik hareketleri de içine alacak şekilde dar ilgi alanı ve kısıtlı aktivite halidir. Otizmin özellikle 3 yaşından önce erken tanısı bazı zorluklar içerir. İlk bulgular arasında göz temasında nicel ve nitel yetersizlik, isteklerini ifade etmek üzere işaret yetisinin gelişmemesi ve ismiyle çağrıldığında her zaman yanıt vermemesi uyarıcı bulgular olabilir. Ayırıcı tanıda çocukluğun yaygın gelişimsel bozukluğunda yer alan diğer bozukluklar yanı sıra konjenital sağırlık veya konjenital körlük gibi tamamen farklı tablolar yer alabilir. Otizme özgü biyolojik bir bulgu henüz yoktur. Ancak multijenik bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Frajil X, tuberoz skleroz gibi nörolojik ve nörogenetik hastalıklarla birlikte sık görülür. Özgül bir tedavisi yoktur. Erken davranışsal girişim; ve özel eğitim gereklidir. İlaç tedavisine daha çok epilepsi veya saldırganlık gibi davranış sorunlarında başvurulur

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018