ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Nadir Bir Hiperamilazemi Nedeni; Makroamilazemi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
4 Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
6 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Hiperamilazemi, Makroamilaz, Çocuk
Özet

Makroamilazemi amilazın anormal proteinlerle birleşerek oluşturduğu kompleks makromoleküllerin idrarla atılamayarak serum amilaz aktivitesini arttırması sonucunda ortaya çıkan selim bir tablodur. Çocuklarda çok nadir olarak görülür. Bize tekrarlayan karın ağrısı ve hiperamilazemi nedeni ile pankreatit ön tanısı ile gönderilen 9 yaşında bir olguyu bu nedenle sunmak istedik. Hastanın serum lipaz aktivitesi normal olup pankreas ve safra kanallarında bozukluk yoktu. Amilaz/kreatinin klirensi normal sınırlarda bulundu ve makroamilazemi tanısı kondu. Hiperamilazemi saptanıp serum lipaz aktivitesi ve idrar amilazı normal bulunan her olguda ayırıcı tanıda makromilazemi akla getirilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018