ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocukluk Çağında Renal Biyopsi
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
4 SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul  
5 Ssk Göztepe Eğitim Hastanesi, İstanbul  
6 Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Renal Biyopsi, Ultrasonografi, Çocukluk Çağı
Özet

1994-1997 yılları arasında SKK Göztepe Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniği'nde yaşları 1-15 yıl (ort: 9.87) arasında değişen 73 hastaya 78 böbrek biyopsisi yapıldı. Biyopsi endikasyonları 10 hastada mikroskopik hematüri, 10 hastada makroskopik hematüri, 12 hastada izole proteinüri, 25 hastada nefrotik sendrom, iki hastada ailede böbrek hastalığı öyküsü ile birlikte proteinüri, iki hastada hipokomplementemi, bir hastada akut böbrek yetmezliği ve bir hastada antiglomeruler bazal membran antikor pozitifliği idi. Biyopsi öncesi bütün hastalara renal ultrasonografi (USG) yapılarak her iki böbreğin varlığı, normal yerleşimli olup olmadığı kontrol edildi. Olası bir kanama diyatezi tam kan sayımı, pıhtılaşma zamanı, kanama zamanı, protombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı kontrolleri yapılarak elimine edildi. Biyopsiler biyopsi probu ile gerçek USG altında 14 G (Sherwood medical) ve 18 G (Meditech) nolu tru-cut iğneler kullanılarak yapıldı. 78 biyopsinin 76'sında patolojik inceleme için yeterli doku elde edildi. Biyopsiden 24 saat sonra rutin olarak bütün hastalara kontrol renal USG yapıldı. Dört hastada (%6.9) USG ile biyopsi sonrası perirenal hematom tespit edildi. Hayatı tehdit eden komplikasyon gelişmedi. Bu bulgular ile USG altında yapılan perkütan renal biyopsinin güvenilir ve sonuca götürücü olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018