ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Hiperkalsemiye Yaklaşım ve Tedavi
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1999; 34: -

Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi, Yenidoğan, Çocuk
Özet

Hiperkalseminin klinik spektrumu hayatı tehdit eden bir durumdan asemptomatik bir biyokimyasal bozukluğa kadar uzanır. Hiperkalsemik olgunun yaşının gözönüne alınması ayırıcı tanıyı kolaylaştırır. Ayırıcı tanının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için hiçbir tedavi başlanmadan önce eşzamanlı olarak kan ve idrar örneklerinin alınması büyük önem taşımaktadır. Özellikle uriner kalsiyum ekskresyonunun ve serum intakt paratiroid hormonu düzeyinin belirlenmesi tanıya ulaşılmasını büyük oranda kolaylaştırır. Semptomatik hastalarda veya serum total kalsiyum düzeyi 13 mg/dl'ı aştığında nonspesifik acil medikal tedavi endikasyonu vardır. Acil tedaviyi takiben ilaç tedavisi yanında genel ve spesifik tedbirler uygulanır. D vitamini ile ilişkili hiperkalsemilerde glukokortikoidler ilk seçilecek drog olma özelliğini korumakta olup, özellikle malign hastalık hiperkalsemisinde difosfonatların kullanımı ile deneyimler artmaktadır. Primer hiperparatiroidizm olgularında ise cerrahi eksplorasyon endikasyonu vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018