ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Kısa barsak sendromlu hastalarımız
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul  
6 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Kısa barsak, parenteral beslenme, enteral beslenme, sürvi
Özet

Kısa barsak sendromu değişik nedenlere bağlı olarak yapılan ince barsak rezeksiyonu sonucu malabsorspsiyon tablosunun gelişmesidir. Kısa barsak sendromunda amaç beslenmenin başlangıçta total parenteral olarak başlanıp, daha sonra kademeli olarak enteral ve oral yola geçilmesidir. Kısa barsak sendromlu hastaların izleminde birtakım kronik problemlerle sürekli uğraşmak gerekmekte ve bu durum hastanın tedavi süresini uzatabilmektedir. Bunların bazıları parenteral beslenmeye bağlı sepsis, karaciğer sorunları ve katetere bağlı sorunlardır. Bu komplikasyonların kontrolü prognozda oldukça önemli rol oynamaktadır. Daha önceleri fatal sonlanan kısa barsak sendromlu hastaların, total parenteral nütrisyon ve sürekli enteral beslenme tekniklerinin giderek gelişmesi ve uygulanabilmesi ile yurdumuzda da yaşam şansları artmıştır. Bunu vurgulamak amacıyla 1996-1999 yılları arasında kliniğimizde izlenen beş kısa barsak sendromlu hastadan halen yaşayan ikisinin sunulması uygun görüldü.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018