ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Sivas il merkezinde kreş ve anaokullarında sekretuvar otitis media prevalansı
1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas  
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Sivas  
3 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Sivas  
4 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Sekretuvar otitis media, prevalans, risk faktörleri
Özet

Bu çalışmada sekretuvar otitis media prevalansını ve ilgili risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık. Sivas'ta, kreş ve anaokullarında, 2-6 yaş arası 606 çocukta sekretuvar otitis media prevalansı araştırıldı. Sekretuvar otitis media tanısı otoskopik muayene ve timpanometri ile konuldu. Ortalama prevalansı % 18.8 olarak bulundu. Daha önce ve son bir yılda orta kulak iltihabı öyküsü, sık üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü, ailede kulak iltihabı ve allerjik hastalık öyküsü, kalabalık aile, odasını birden fazla kişi ile paylaşma, düşük doğum ağırlıklı doğma, yetersiz anne sütü alma (<5 ay) ile sekretuvar otitis media arası anlamlı bir ilişki bulundu. Sekretuvar otitis media sıklığı 2 yaşta en yüksek iken 5. yaşta ikinci bir pik görüldü. Cinsiyet ve sigara ile sekretuvar otitis media arası anlamlı bir ilişki saptanmamakla birlikte sigaraya maruz kalan çocuklarda sekretuvar otitis media sıklığı daha yüksekti. Sekretuvar otitis mediaya bağlı işitme kayıplı çocukların % 63'ünün ailelerince, % 89'unun öğretmenlerince fark edilmediği saptandı. Sekretuvar otitis media tespit edilen çocukların okul başarılarının düşük, oyun, ders ve aktivitelere ilgilerinin az olduğu bulundu.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018