ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Sağlıklı süt çocuklarında asemptomatik bakteriüri
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van  
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Van, Türkiye  
3 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye  
4 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van  
5 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Asemptomatik bakteriüri,süt çocukluğu dönemi
Özet

Bu çalışmada, yaşları 29 gün ile 15 ay (ortalama 4.56±61617;3.30 ay) arasında değişen 146 sağlıklı süt çocuğunda asemptomatik bakteriüri (ASB) prevalansı araştırıldı. Amacımız, bölgemiz sağlıklı süt çocuklarında ASB prevalansını ortaya koymak ve ASB ile cinsiyet, beslenme şekli, büyüme geriliği ve pyüri arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir. Çalışmaya alınan 146 olgudan 77'si (% 52.7) erkek, 69'u (% 47.3) kız idi ve 17 (% 11.6) vakada büyüme geriliği saptandı. İlk idrar kültürü örneklerinin 41'inde (%28) çeşitli mikroorganizmalar ürerken, aynı vakaların ikinci kültürlerinin ancak 18'inde üreme olduğu saptandı. Olguların tümü dikkate alındığında asemptomatik bakteriüri prevalansının % 12.3 (erkeklerde % 14.2, kızlarda % 10.1) olduğu saptandı. Asemptomatik bakteriüri etkeni olan mikroorganizmaların dağılımı şöyleydi; Klebsiella pneumonia 11 (% 61.1), Escherichia coli 5 (% 27.7), Staphylococcus aureus 1 (% 5.6), ve enterobakter 1 (% 5.6). İdrar kültürü pozitifliği ile pyüri arasında oldukça anlamlı bir ilişki saptanırken (p < 0.001), idrar kültürü pozitifliği ile cinsiyet, beslenme şekli ve büyüme geriliği arasında ilişki olmadığı belirlendi (p>0.05). Sonuç olarak, bölgemizde ASB'nin süt çocukluğu döneminde oldukça yüksek oranda bulunduğunu, bu nedenle bölgemizdeki süt çocuklarında belirli aralıklarla idrar incelemesi yapılmasının uygun olacağını vurgulamak isteriz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018