ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Yenidoğanlarda psödokolinesteraz aktivitesi ve genetik varyantların araştırılması
1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Sivas  
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Sivas  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Psödokolinesteraz aktivitesi
Özet

Psödokolinesteraz enzimi (PE), karaciğer hücreleri tarafından sentezlenen bir sialoglikoproteindir. Bu çalışmanın amacı, yenidoğanlarda PE aktivitelerinin ve atipik varyantlarının belirlenmesi ve böylece anestezide yaygın olarak kullanılan kısa etkili kas gevşetici olan süksinil koline bağlı uzamış apne periyodu riski taşıma oranının saptanmasıdır. Bu amaçla, Neonatoloji ünitemize dışarıdan gelen veya kadın-doğum bölümünde normal spontan vajinal yolla miadında doğan, herhangi bir hastalığı olmayan, postnatal yaşamlarının ilk 72 saatindeki toplam 50 (31 'i kız, 19'u erkek) yenidoğan bebekte PE aktiviteleri, dibukain ve florür sayılarına bakılarak atipik, florür rezistan ve sessiz gen varyantları araştırıldı. Genetik varyantları belirlemek için Kalow ve Lindsay yöntemi kullanıldı. 50 yenidoğan bebeğin ortalama PE aktivitesi 7630±1625 U/L, dibukain sayısı 81.20±3.9 ve florür sayısı 63.3±3.8 saptandı. Araştırmamızda bir bebekte (%2) atipik varyant tespit edildi. Sonuç olarak, bu konuda çeşitli merkezlerde yapılacak daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu sayede ülkemizdeki neonatal dönemdeki PE aktivitelerine ait normogramlar belirlenecek ve atipik varyantların oranı saptanacaktır. Böylece PE aktivite düşüklüğü veya atipik varyant saptanan yenidoğanların diğer aile bireylerinin taranması sonucu gereken önlemlerin alınabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018