ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
İndirekt hiperbilirübinemili yenidoğanlarda ABO, RH vE subgrup (Kell, c, e) uyuşmazlıkları
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Çocuk Servisi, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye  
5 Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan sarılığı, subgrup uyuşmazlığı, RH, ABO, Kell, C, E
Özet

Bu çalışma GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde Ocak 1994 - Aralık 1997 yılları arasında yenidoğan sarılığı tanısı alan 125 olgu üzerinde ABO, Rh, C, E ve Kell subgrup uyuşmazlıklarının görülme sıklığını araştırmak ve yenidoğan sarılığı oluşumundaki olası etkileri konusunda fikir sahibi olmak amacı ile yapılmıştır. Patolojik düzeyde indirekt hiperbilirübinemisi olan olgularda etyolojide ABO uygunsuzluğunu % 20, Rh uygunsuzluğunu % 9.6, subgrup uygunsuzluklarını % 10.4 bulduk. Patoloji düzeyde indirekt hiperbilirübinemisi olan yenidoğanlarda kan grup uygunsuzlukları önemli yer tutmaktadır. Çalışmamız, çoğu zaman gözden kaçan veya maliyeti yüzünden bakılamayan subgrup uygunsuzluklarının yenidoğan sarılığının ve hemolitik hastalığının önemli bir nedeni olduğunu göstermiştir. Nedeni bulunamayan patolojik düzeyde indirekt hiperbilirübinemisi olan yenidoğanlarda hemoliz bulguları var, ABO veya Rh uygunsuzluğu yoksa subgrup uygunsuzluk mutlaka akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018