ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturan çocuklarda kan kurşun düzeyleri ve bu düzeylere etki eden risk faktörleri
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Çocuk Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Kurşun, çocuk, çevre kirliliği
Özet

Bu çalışma İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturan çocuklarda kan kurşun düzeyinin belirlenmesi ve kan kurşun düzeyini etkileyebilen risk faktörlerinin araştırılması amacı ile yapıldı. Rastgele kesitsel olan bu çalışmada grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrofotometresi yöntemi ile yaşları 6 ay - 1 7 yaş arasında (34±27 ay) değişen, % 59'u erkek, % 41 'i kız olan 201 sağlıklı çocukta kan kurşun düzeyleri ölçüldü. Anket formu düzenlenerek kurşun düzeylerini etkileyen sosyodemografik ve ekonomik faktörler araştırıldı. 1995 yaz aylarında (temmuz-ağustos) yapılan bu çalışmada ortalama kan kurşun düzeyi 5.5±3.51 µg/dL (0.3-25.3 µg/dL) bulundu. Çocukların % 8.5'unda kan kurşun düzeyi, güvenlik sınırı olan 10 µg/dl üzerinde idi. Araştırılan 29 risk faktöründen yalnızca trafik yoğunluğu (R=0.48203, T=0.0337), çocuğun yaşı (r=0.2369, p=0.001, F=0.0398) ve oturulan evin eskiliği (R=0.48203, T=0.0297) ile kan kurşun düzeyi arasında aynı yönde anlamlı bağlantı gösterildi. Cinsiyet, anemi, pika, hijyen, sosyoekonomik düzey, ana-baba mesleği ve eğitimi, içme suyunun niteliği ve su kesintisi süresi gibi olası risk faktörleri ile kan kurşun düzeyi arasında bir bağlantı saptanamadı. En yüksek kan kurşun düzeyleri Beyoğlu, Tarlabaşı, Taksim, Maltepe gibi yoğun trafiği olan yerleşim bölgelerinde saptanırken en düşük düzeyler Boğaz çevresi, Yeşilköy, Florya, Kemerburgaz gibi semtlerde oturan çocuklarda bulundu (Ki-kare=17.8109, p=0.05). Bu bulgular İstanbul'da asemptomatik kurşun zehirlenmesinin vahim olmasa bile önemli boyutta olduğunu ve acil önlemlerin alınması gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018