ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Adolesan bir genç kızda AIDS: Hekimler için bir uyarı
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: AIDS, adolesan, kriptokok menenjiti
Özet

Kriptokok menenjiti, AİDS hastalarında, hayatı tehdit eden ve en sık görülen fırsatçı infeksiyonların başında gelmektedir. Bu yazıda; kliniğimizde son 20 yıldır ilk kez gördüğümüz kriptokok menenjiti tanısından yola çıkarak, AİDS tanısı konulan adölesan kız hasta sunulmuştur. Ateş, halsizlik, kusma, baş ağrısı ve çift görme şikayetleri olan 16 yaşındaki seksüel aktif kız hastanın yapılan tetkiklerinde; anemi, ciddi lenfopeni (<50/mm3) ve hipergammaglobulinemisi vardı. Hastanın kan ve BOS örneklerinin çini mürekkebi ile incelenmesinde ve kültürlerinde Cryptococcus Neoformans tespit edildi. ELISA ve Western-blot testleri HIV pozitif olarak bulundu. Akciğer grafisi normal olan hastanın, kranial magnetik resonans incelemesinde beyaz ve gri cevheri tutan yaygın hipointense lezyonlar mevcuttu. Hasta Rukonazole (400 mg/gün) monoterapisi ve trimethoprim-sulfametaksazole profilaksisine alındı. Ancak tedavinin ikinci gününde, kliniği kötüleşen generalize tonik-klonik konvulsiyonları olan hastanın, intrakranial hipertansiyonu olduğu saptandı. Kriptokok enfeksiyonuna bağlı olarak ilk kez hastaneye yatırılmış olan hasta, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastaneye Glaskow Koma Skoru 6 olarak sevk edildikten birgün sonra exitus olduğu öğrenildi. Bu vaka, ülkemizdeki HIV enfeksiyonu epidemiyolojisine dikkat çekmek üzere sunulmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde, adolesanları HIV infeksiyonlarından korumak için eğitim kampanyaları başlatılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018