ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Erzurum'da sokakta çalışan çocukların sosyo-demografik özellikleri
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum  
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum  
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediyatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Sokakta çalışan çocuklar
Özet

Bu çalışma Erzurum'da sokakta çalışan çocukların sosyo-demografik özelliklerini, aile içi ilişkilerini, ailelerin sosyoekonomik durumlarını saptamak ve bu çocuklara yönelik olarak alınabilecek önlemlere ışık tutmak amacıyla planlandı. Şehrin çeşitli cadde ve sokaklarında pazar alanlarında ve parklarda çalışan 188 çocuk ile önce konuşularak sıcak ilişki kuruldu ve yüz yüze anket uygulandı. Sokakta çalışan çocukların 41'i (%21,8) kız, 147'si (%78,2) erkek olup ortalama yaşları 9,8±2,6 (5-16) yıl idi. Çocukların 37'si (%19,4) yedi yaşın üzerinde olmasına rağmen okur -yazar değildi. Halen 94'ü (% 50) ilk öğretime devam ederken, 23'ü (%12,2) 5 yıllık eğitimini tamamlamıştı. Ortalama kardeş sayısı 4,4±1,3 (2-7) idi. Çocukların %35,Tinin köyden Erzurum'a geldikleri, 177'sinin (%94,1) ailesi ile yaşadığı, 57'sinin (%30.3) ayakkabı boyacılığı yaptığı saptandı. Çatışma nedenlerinin çoğunluğu (%72,9) ekonomik sorunlardı. Annelerin 127'si (%67,6), babaların 30'u (%16) okur-yazar değildi. Babaların 55'inin (%29,3) işi seyyar satıcılık olup, 97'si (%51,6) eve akşam yemeğinden sonra geliyordu. Ailelerin %64,9'unun aylık geliri 50-100 milyon arasında idi. Sonuç olarak, çocukları ve aileleri içeren hizmet projeleri geliştirilerek çocuklar ve aileleri ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak desteklenmelidirler. Böylece çocukların eğitimlerinden ve ailelerinden kopmaları önlenebilir düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018