ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Kliniğimizde izlenen vezikoüreteral reflüsü olan çocukların retroskopik analizi
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji, Adana  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Vezikoüreteral reflü, medikal/cerrahi tedavi, son dönem böbrek yetmezliği
Özet

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı'nda Nisan 1989-Aralık 1997 tarihleri arasında 54 hastanın 88 üreterinde primer vezikoüreteral reflü saptandı. Olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Primer reflülü 54 hastanın 30'u kız, 24'ü erkekti. Reflülerin %32'si grade V, %22'si grade IV, %27'si grade III, %11 'i grade II ve %8'i grade l olarak sınıflandırıldı. Ellidört hastanın 38'inde cerrahi tedavi uygulanırken, 16'sı medikal tedavi ile izlendi. Medikal tedavi uygulanan hastalardan düzenli takibe gelen 14'ünün sekizinde reflü derecelerinde gerileme olduğu görüldü. Grade IV ve grade V primer vezikoüreteral reflü saptanan olgularda ilk geliş serum kreatinin ortalama değerleri 2.19 ± 1.80 mg/dl iken, 2.85±2.04 yıl takip süresi sonunda 3.34±3.12 mg/dl'ye yükseldiği görüldü (p<0.05). Buna karşın grade I, grade II ve grade III refiü nedeniyle izlenen hastaların başvuru sırasında serum kreatinin ortalama değerleri 0.92±0.14 mg/dl iken, 2.48±2.04 yıl takip süresi sonunda 0.78±0.16 mg/dl'ye düştüğü görüldü (p<0.005). Bu değerler, primer VUR, ilk tanı konulduğunda grade IV ve V denendiğinde ise nefropatinin çoğunlukla progresif seyrettiğini, grade l, II, III değerlerinde ise uygun medikal tedavi ile reflü nefropatisine gidişin engellenebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018