ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çölyak hastalığının değişen özellikleri; 20 yıllık deneyimimiz
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Patoloji Bilim Dalı, İstanbul  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bilim Dalı Patoloji İstanbul, Türkiye  
6 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, Antigliadin antikorları, ince barsak biyopsisi, çocuk
Özet

Bu çalışmada ince barsak biyopsisi yardımıyla çölyak hastalığı tanısı konan 84 çocuk retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş ortalaması 5,8 yaş olup en sık başvuru yakınmaları ishal (%84.5), karın şişliği (%40.5), kilo kaybı (%27.4) ve büyüme geriliği (%20.2) idi. Fizik muayenede %60.7'sinin boyu, %66.7'sinin ağırlığı yaşa göre üçüncü persantilin altında bulundu. Olguların yarısında anemi, %64.7'sinde trombositoz, %60'ında demir eksikliği, %29.5'inde folik asit eksikliği, %38.5'inde hipoalbuminemi, %83.6'sında aspartat, %52.2'sinde alanin aminotransferaz yüksekliği, %38.1'inde IgA yüksekliği, %2.4'ünde izole IgA eksikliği ve %72.7'sinde D-ksiloz testi pozitifliği saptandı. IgA ve IgG antigliadin antikorları ölçüm yapılan olguların sırasıyla %91.4 ve %5.1 'inde artmış olarak bulundu. Tüm olguların ince barsak biyopsisinde total veya subtotal villus atrofisi yanında intraepitelyal lenfositlerde artış gözlendi. Kontrol biyopsisi yapılan 20 olgunun 10'unda villus atrofisi düzelmişti, dördünde parsiyel villus atrofisi vardı ve diyetini takip etmediği bilinen diğer altısında total villus atrofisi devam ediyordu

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018