ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocukluk Çağında Miyokardite Bağlı Geçici Tam Atriyoventriküler Blok
1 Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul  
5 Editör  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Miyokardit, Kalp Bloğu, Çocukluk Çağı
Özet

Çocukluk çağında akiz tam atriyoventriküler (AV) blok, postoperatuvar olgular dışında nadir görülen bir ileti kusurudur ve genellikle infeksiyonlara bağlıdır. Bu yazıda tam blok ile ortaya çıkan bir miyokaditli çocuk sunulmuştur. Yeni başlayan bayılma atakları yakınması ile başvuran 7 yaşında kız çocuğun ilk fizik muayenesinde özellik yoktu ve kalp tepe atımı 92/dk bulundu. Laboratuvar incelemesinde eritrosit sedimantasyon hızının 50 mm/saat olması dışında senkop ataklarını izah edebilecek biyokimyasal anormallik yoktu. Elektrokardiyografide (EKG) I° AV blok, sağ dal bloku ve frontal planda sol- superiyor aks gösteren sinüzal ritim görüldü. EKG kaydı sırasında 52/dk hız gösteren tam AV blok gelişti ve dakikalar içerisinde düzeldi. Ekokardiyografik (EKO) incelemede sol ventrikül genişlemesi ile birlikte kısalma fraksiyonu normalin alt sınırında bulundu. Bu bulguları ile miyokardit düşünülen hastada kortikosteroid tedavisine başlandı. Hastanın EKG ve EKO bulguları 15 gün içerisinde tamamen düzeldi. Miyokadite bağlı, ileti kusurlarıyla başlayıp tam AV blok haline gelen bu hasta, çocukluk çağında nadir görülen bir olgu olması nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018