ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Yüksek Riskli Yenidoğanların İşitsel Beyin Sapı Davranım Odyometrisi ve Uyarılmış Otoakustik Emisyon Testi ile Taranması
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul  
4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Riskli Yenidoğan, İşitme Kaybı, İşitme Testi
Özet

İşitme kaybı açısından risk taşıyan yenidoğanlarda işitsel beyin sapı davranım odyometrisi (ABR) ve uyarılmış otoakustik emisyontesti (TEOAE)ile yapılan işitme taramasının sonuçları sunulmaktadır. Çalışmaya 1995-1998 yılları arasında hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, gestasyon yaşları 24-42 hafta, doğum ağırlıkları ise 680-4400 gram arasında değişen 55 bebek alındı. Amerikan Pediatri Akademisi'nin işitme tarama programınca belirlenen yüksek risk kriterlerini taşıyan hastalara, klinik durumları uygun olduğunda, ABR ve TEOAE uygulandı. İlk testte 55 bebeğin 43'ü (% 78) ABR'den, 45'i (% 82) ise TEOAE'den geçerken, yedi hasta her iki testten kalmıştır. İlk ABR'den kalan bebeklerin beşi TEOAE'den geçmiştir. İlk testte ABR taramasından kalan 12 hastanın altısı tanısal testte ABR'den geçerken, üç hasta tekrar kalmış, üç hasta ise takipten çıkmıştır. Test sonucunda ABR'den kalan üç hastadan ikisi TEOAE'den de kalmış ve çok ileri derecede sensorinöral işitme kaybı tanısı almıştır. Bu olgulardan biri iki aylıkken sepsis nedeniyle eksitus olmuş, diğer olguya ise işitme aleti ile rehabilitasyona başlanmıştır. Ancak ilerleyen zaman içinde işitme cihazından beklenen yararın sağlanamadığı hastada, koklear implant yerleştirilmesi amacıyla yapılan cerrahi girişim esnasında Mondini deformitesi saptanmıştır. Üçüncü olguda ise TEOAE'de yüksek amplitütlü emisyon elde edilmiş ve "İşitsel Nöropati" tanısı konmuştur. Yüksek riskli yenidoğanların işitmeleri değerlendirilirken, bu iki testin birlikte kullanılması koklear ve retrokoklear lezyonlarm ayırıcı tanısını yapmada ve işitme cihazı kullanma endikasyonunu belirlemede yararlı olmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018