ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Bir Üniversite Hastanesine Devam Eden Annelerde Tek Başına Anne Sütü Verme Süresine Etki Eden Faktörler
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Yenidoğan Ünitesi, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Anne sütü verme süresi, hastane uygulamaları, risk faktörleri
Özet

Dört ay boyunca tek başına anne sütü verme üzerine etki eden faktörleri saptamak üzere, Ocak 1999-Haziran 1999 tarihleri arasında hastanemizde doğum yapan ve doğumu izleyen ilk 10 gün içinde Sağlam Çocuk Polikliniğine başvuran, miadında, sağlıklı bir bebeği olan 100 anne ile longitudinal bir çalışma yapıldı. Dördüncü ayda tek başına anne sütüyle beslenmekte olan 49 (%54) bebek vardı. İkili karşılaştırmalarda doğumu izleyerek hastanede kaldığı süre içerisinde mama verilmemiş bebeklerin 4. ayda tek başına anne sütüyle beslenme oranlarının anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p=0.003). Ayrıca bebeğini onun isteğine göre besleyen annelerin ve anneleri tarafından emzirilmiş olan annelerin 4. ayda tek başına anne sütü verme oranlarının anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (sırasıyla: p=0.03, p=0.04). Hastanede mama ilavesi yapılmış olan bebeklerde ortanca tek başına anne sütü alma süresi 1 ay iken, bu süre mama verilmemiş olan bebeklerde 3 aydı (p=0.001). Cox regresyon analiziyle tek başına anne sütü verme süresiyle hastanede mama ilavesi arasında negatif bir ilişki olduğu gözlendi (p=0.01). Annelerin emzirme konusunda motivasyonuna ve/veya endişesine yol açacağı düşünülen faktörlerle ve annelerin anne sütü ve emzirme konusunda doğru bilgi sahibi olmalarıyla tek başına anne sütü verme süresi arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Bu sonuçlar hastane uygulamalarının bebek beslenmesi konusundaki önemini göstermektedir ve hastanemizin emzirme politikasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018