ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesinde İzlenen Nozokomiyal Sepsis Olguları
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun  
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal Sepsis, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Özet

Nozokomiyal sepsis yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde rapor edilen en sık nozokomiyal enfeksiyon şeklidir. Sepsis etkenleri zamanla ve bölgesel olarak değiştiği için yenidoğan ünitelerindeki sepsise yol açan mikroorganizmaların bilinmesi enfeksiyon kontrol önlemleri ve ampirik antibiyotik tedavisi için önemlidir. Bu çalışmada yenidoğan ünitemizde izlenen nozokomiyal sepsis olgularında etkenler, klinik sonuçlar ve antibiyotik duyarlılıkları, preterm ve term bebekler arasında sepsis riskini artıran çeşitli faktörleri değerlendirildi. Yüz yirmi altı olguda nozokomiyal sepsis tanımlandı (%2.8). Preterm bebeklerde nozokomiyal sepsis görülme oranı (%4.8) term bebeklerden (%1.4) anlamlı olarak yüksekti. Mortalite oranı %33.3 olarak belirlendi, bunların %76.2'si preterm, %23.8'i term idi. Candida türleri (%29.2), Staphylococcus aureus (%15.3), Klebsiella türleri (%15.3) ve Escherichia coli (%12.5) en sık üretilen mikroorganizmalardı. Preterm bebeklerde total parenteral nutrisyon süresi term bebeklerden anlamlı olarak daha uzun bulundu (p<0.01). Sonuç olarak nozokomiyal sepsis yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin önemli bir sorunudur ve her yenidoğan ünitesi kendi olgularında üreyen mikroorganizmaları, antibiyotik duyarlılık profillerini yakından takip etmeli ve ampirik antibiyotik tedavisini belirlemelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018