ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Helicobacter Pylori Enfeksiyonu Saptanan Çocuklarda Özofajit Sıklığı
1 Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5 Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
6 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Patoloji Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Helicobacter Pylori, Gastrit, Peptik Ülser, Özofajit, Çocuk
Özet

Helicobacter pylori'nin (H. pylori) peptik ülser ve gastrit patogenezinde önemli bir rolü olduğu günümüzde çok iyi bilinmektedir. Bu mikroorganizmanın özofajit patogenezinde de rolü olup olmadığı ise henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bu ilişkiyi belirleyebilmek amacıyla çeşitli nedenlerle özogastroduodenoskopi yaptığımız 110 çocuk incelendi. Olguların özofagus alt ucu ile midenin antrum bölgesinden biyopsiler alındı. H. pylori enfeksiyonu üreaz testi, kültür, histopatolojik inceleme ve serolojik olarak anti-H. pylori IgG antikorları varlığı ile araştırıldı. Özofajit tanısı ise mikroskopik olarak epitel ve/veya lamina propriada polimorf nüveli lökositlerin görülmesi ile kondu. Yetmişbeş çocukta özofajit, 64 çocukta ise H. pylori enfeksiyonu saptandı. H. pylori enfeksiyonu saptanan 64 çocuğun 44'ünde (% 68.7), H. pylori saptanmayan 46 çocuğun da 31’inde (% 67.4) mikroskopik özofajit saptandı. Her iki gruptaki özofajit sıklığı arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.005). Sonuç olarak gastrik pylori enfeksiyonunun özofajit gelişimi üzerine etkisi olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018