ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İzlenen 176 Çocuk Zehirlenme Olgusunun Değerlendirilmesi
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ  
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, Etyoloji, Çocuk
Özet

Çocukluk çağında zehirlenmeler, mortalite ve morbiditenin önlenebilir nedenlerindendir. Bu çalışma, bölgemizdeki çocukluk yaş grubu zehirlenmelerinin epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin ortaya çıkarılması amacıyla yapıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Ocak 1995-Aralık 1999 tarihleri arasındaki beş yıllık dönemde yatırılarak izlenen 176 zehirlenme olgusu geriye dönük olarak değerlendirildi. Zehirlenme olgularının yatırılarak izlenen olgulara oranı %2.3 olarak bulundu. Olguların %62.5'i 13 ay-4 yaş grubunda yer aldı, kız/erkek oranı ise 1.09 idi. Zehirlenmeler sıklık sırasıyla trisiklik, antidepresanlar (%22.2), analjezik antipiretikler (%15.4), kolinesteraz inhibitörleri (%10.2), besinler (%6.3), nöroleptikler %6.3), ismi bilinmeyen ilaçlar (%4.6), koroziv maddeler (%3.3) ve mantarlar (%2.8) ile oluşmuştu. On sekiz olgu intihar amacıyla, iki olgu iatrojenik ve 156 olgu kaza ile zehirlenmişti. İntihar olguları 11-16 yaş grubunda bulunuyordu. Ölüm oranı %1.7 (bir olgu mantar, bir olgu amitriptilin ve bir olgu organofosforlu insektisid zehirlenmesi) olarak saptandı. Ailelerin ve çocukların zehirlenme konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması ve zehirlenmelerin önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018