ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Birinci Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hekimliği Çalışma Toplantısı Uzlaşı Raporu
1 İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Bilim Dalı, İstanbul  
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi , İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara  
6 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
7 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri  
8 Universale Hastanesi Çocuk Sağlığı Kliniği, Adana  
9 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye  
10 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara  
11 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Genel Pediatri Bilim Dalı, İstanbul  
12 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Acil Pediatri Bilim Dalları,İstanbul  
13 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir  
14 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
15 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir  
16 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
17 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
18 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri  
19 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir  
20 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya  
21 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye  
22 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli  
23 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep  
Turk Pediatri Ars 2000; 35: -

Anahtar Kelimeler: Çocuk Acil Servisi, Çocuk Yoğun Bakım Servisi, Mortalite, Morbidite
Özet

Çocuk yaş grubunda mortalitenin %80'i, hastane içi ya da hastane dışı ortamlarda gelişen acil durumlara bağlıdır. Ülkemizde çocuk acil servisleri ve çocuk yoğun bakım hizmetlerinin bugünkü durumlarını değerlendirmek ve gelişmeleri tartışmak amacıyla 1. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hekimliği çalışma toplantısı 28 Ocak 2000 tarihinde toplanmıştır. 19 tıp fakültesinden 24 öğretim üyesinin katıldığı toplantıda, çocuk acil servisleri ve çocuk yoğun bakım servislerinde mutlaka çocuk hekimlerinin görev alması, idari ve bilimsel sorumluluğun çocuk hekimlerinde olması, üniversite hastanelerinden başlayarak tüm eğitim hastaneleri ve çocuk hastanelerinde çocuk acil servislerinden sorumlu ve kalıcı ekipler (mümkünse öğretim üyesi, olmazsa uzman düzeyinde) kurulması, gerek çocuk acil servisleri, gerekse çocuk yoğun bakım servislerinin erişkin servislerinden ses ve görüntü olarak uzakta yapılanması konularında görüş birliğine varılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018