ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Akut romatizmal ateşin nadir bir başvuru şekli: Perikardiyal tamponad
1 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 342-344
DOI: 10.4274/tpa.874
Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş, çocuk, perikard tamponadı
Özet

Akut romatizmal ateş gelişmekte olan ülkeler için hala önemli bir sağlık sorunudur. Pankardit şeklinde seyreden akut romatizmal ateşte en önemli sorunlar genellikle endokard tutulumuna bağlı gelişen kapak sorunları iken, perikard tutulumu daha selim seyirlidir. Nadiren yaygın perikardiyal sıvı ve perikardiyal tamponada yol açar. Perikardiyal tamponad gelişimi, müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. Bu yazıda ateş, göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı nedeniyle acil servise başvuran yedi yaşındaki erkek hastada, akut romatizmal ateş ve buna bağlı perikard tamponadı saptanan olgu sunuldu. Olgunun geliş fizik muayenesinde ateşi 38,5 °C , karaciğer-dalak büyüklüğü, taşikardisi kalp seslerinin derinden gelmesi ve taşipnesi vardı. Yapılan tetkiklerinde telekardiyogramda kardiyomegali, elektrokardiyografide düşük QRS voltajı, ekokardiyografide perikardiyal sıvı, önemli mitral yetersizliği ve hafif aort yetersizliği saptandı. ASO 508 IU/ml, eritrosit çökme hızı 80 mm/sa idi. Hastaya perikardiyosentez yapıldı. Birincil koruyucu ve steroid tedavisi başlandı. Akut romatizmal ateşe bağlı perikard tamponad oldukça nadir görülen ve literatürde az sayıda olgu ile sınırlı bir patolojidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018