ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Çocuklarda kuş besleyicisi hastalığı: Tek merkez deneyimi
1 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve Astım Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Allerjisi ve Astım Kliniği, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 327-331
DOI: 10.4274/tpa.774
Anahtar Kelimeler: Aşırı duyarlılık pnömonisi, çocuk, kuş besleyicisi hastalığı
Özet

Kuş besleyicisi hastalığı kuşların organik antijenlerinden kaynaklanan, immün aracılıklı bir akciğer hastalığıdır. Çocukluk çağında nadir görülen bir aşırı duyarlılık pnömonisidir. Burada tekrarlayan solunum sistemi yakınmaları ile başvuran ve kuş besleyicisi hastalığı tanısı konulan dört çocuk olgu sunulmuştur. Bilgimize göre, ilk olgumuz İngilizce literatürdeki en küçük olgudur. Kuş besleyicisi hastalığı kronik solunum sistemi yakınmaları ile başvuran çocuklarda akla gelmeli ve kuş besleme öyküsü ısrarla sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018