ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Kayseri il merkezinde 7-12 yaş grubunda tik bozukluğu prevalansı
1 Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetler Meslek Yüksek Okulu, Kayseri  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kayseri  
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri  
Turk Pediatri Ars 2001; 36: 219-223

Anahtar Kelimeler: Tik bozukluğu, prevalans, çocuklar
Özet

Tik bozuklukları, hastaların benlik saygılarında düşmeye, aile, okul veya iş yaşamında bozulmaya, sosyal yaşama uyumda sorunlara neden olduğu için üzerinde Önemle durulması gereken nöro-psikiyatrik bir sorundur. Bu rahatsızlığın prevalansı, etkileyen faktörlerin irdelenmesi, çare arama davranışı yönünden aile ve öğretmenlerin dikkatlerinin çekilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, Kayseri il merkezinde 7-1 2 yaş grubundan 500 öğrenci üzerinde anket yöntemi ile yapılmıştır. Anket formunda teşhise yönelik sorular "Diagnostic and Statistical Manual of Mentral Disorders" teşhis kriterlerini esas alacak tarzda hazırlanmıştır. Araştırma grubuna alınan çocuklardan %2.6'sında tip bozukluğu tespit edilmiştir. Bunların %69.2'si aktif, % 30.8'i ise remisyonda tik olup, aktif tik prevalansı %1.8, remisyonda tik prevalansı %0.8 olarak tespit edilmiştir. Tik bozukluğunun görülme oranı erkek çocuklarında anlamlı ölçüde yüksektir. 7-8 yaş grubunda %0.5 olan prevalans, 11-12 yaş grubunda %7.0'a yükselmektedir. Yaş arttıkça tik bozukluklarının görülme sıklığı artmaktadır. Parçalanmış ailelerin çocuklarında tik bozukluğu görülme sıklığı daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018