ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda proteinüri indekslerinin değerlendirilmesi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2001; 36: 212-218

Anahtar Kelimeler: Proteinüri, nefrotik sendrom, çocuklar
Özet

Çocuklarda proteinürinin derecesinin saptanmasında tek bir idrar örneğinin incelenmesine dayanan proteinüri indekslerinden hangisinin daha güvenilir olduğunun saptanması amaçlandı. Çalışmaya glomerul filtrasyon hızları normal veya düşük olan, tanıları ve idrarla atılan protein miktarları geniş bir dağılım gösteren 49 olgu (yaşları ortalama 7.8±3.1 yıl) alındı. Hastaların yirmi dört saatlik idrarı her idrar örneği ayrı bir şişeye alınarak toplandı, idrar örneklerinde sulfosalisilik asit yöntemi ile protein konsantrasyonu, Jaffe yöntemiyle kreatinin konsantrasyonu ölçüldü. Her bir idrar örneğinde protein/kreatinin oranı, saatlik idrar protein miktarı hesaplandı. Glomerüler filtrasyon hızı normal veya düşük olan proteinürili çocuklarda erken sabah idrarında protein konsantrasyonu ile günlük idrar protein miktarı arasında çok güçlü bir ilişki (sırasıyla r= 0,798, r= 0.822) bulundu. Saatlik idrar protein miktarının glomerul filtrasyon hızı düşük ve normal olan hasta gruplarında günlük idrar protein miktarı ile farklı zaman dilimlerinde farklı korelasyon gösterdiği saptandı ve güvenilir bir yöntem olmadığı sonucuna varıldı. Glomerüler filtrasyon hızı normal ve düşük olan hastalarda erken sabah idrarı ve öğleden sonraki idrar örneklerinde Ölçülen protein/kreatinin oranının günlük idrar protein miktarı ile çok güçlü (sırasıyla r= 0.842, r=0.923, r= 0.765, r= 0.930,) korelasyon gösterdiği saptandı. Glomerul filtrasyon hızı normal ve düşük olan çocuklarda, erken sabah idrarında protein konsantrasyonu ve erken sabah idrarı ile öğleden sonraki idrarlardaki protein/kreatinin oranı, proteinürinin derecesi hakkında güvenilir bilgi veren ve kolay yöntemlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018