ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Kabızlık, dramatik bir olay mıdır?
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2001; 36: 186-191

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel kabızlık, organik kabızlık, diyet, medikal tedavi, çocuk
Özet

Kabızlık çocuk hekimlerinin en sık karşılaştığı hastalıklardan biridir. Okul öncesi çocukların yaklaşık % 3'ünde, okul çağındaki çocukların ise % 2'sinde görülen kabızlık tanımı genelde haftada 3 defadan az dışkılama alışkanlığı olarak ifade edilmektedir. Ancak bunun yanında her gün dışkılayan, fakat çok ağrılı ve sert kaka yapan bir çocuk da kabız olarak değerlendirilmelidir. Dışkılama eyleminin gerçekleşmesinde barsak motilitesi, kontinans ve defekasyon mekanizmaları rol oynar. Buna göre kabızlık kolo-rektal-anal fonksiyondaki bir anomali sonucu oluşur. Kabızlığın tanısı esas olarak klinik ile konulur ve olguların %95'inde neden fonksiyoneldir. Bu nedenle ancak dirençli olgularda ileri tetkiklere gerek vardır. Organik nedenler içinde özellikle Hirschsprung hastalığı ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tedavide olayın sanıldığı kadar dramatik bir olay olmadığını anlatarak hasta ve yakınlarının güvenini sağlamak ilk basamağı oluşturmalıdır. Bu arada gerekli diyet değişiklikleri de önerilmelidir. Bu yaklaşımla yanıt alınamayan kronik kabızlıklarda ise medikal tedavi düşünülmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018