ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Akut venöz sinüs trombozunda çoklu etioloji
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı,İstanbul  
6 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı,İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2005; 40: 46-49

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, homosistein, metil tetrahidrofolat redüktaz, protein S, tromboz
Özet

Çocukluk döneminde intrakraniyal tromboz görülme sıklığı 2,5-2,7/100 000’dir. Semptomlar etkilenen damarın boyutuna, intrakraniyal yerleşimine ve hastanın yaşına göre değişir. Birçok faktör etiolojide rol oynayabileceği için hastaların ayrıntılı tetkik edilmesi gerekir. Konvülziyon nedeni ile acil servisimize başvuran on üç yaşındaki erkek olgunun kraniyal görüntülemesinde sol tranvers-sigmoid sinüste tromboz saptandı. Babasında derin ven trombozu öyküsü olan olgumuzun protein S düzeyi % 11,9 (%80-120) babasında ise protein S’i %10,6 saptanarak her ikisine de oral antikoagülasyon tedavisine başlandı. Aynı zamanda homosistein düzeyi 15,5 mmol/lt (0-12) bulunan hastamızdan metil tetrahidrofolat redüktaz enzim aktivitesi gönderildi. Sonuç homozigot mutant olarak değerlendirildi (C 6775) ve oral folik asit tedavisine başlandı. Bir yıl sonra hastanın protein S düzeyi %16 ve homosistein düzeyi 7,5 mmol/lt olarak saptandı. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde yeni bir tromboz oluşumu yoktu ve konvülziyonu tekrarlamamıştı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018