ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Prematüre bebeklerin izlem sonuçları
1 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Çocuk Kliniği,İstanbul, Türkiye  
2 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim v Araştırma Hastanesi 1. Çoçuk Kliniği  
3 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2005; 40: 33-38

Anahtar Kelimeler: büyümeyi yakalama, komplikasyon, prematürite
Özet

Yenidoğan ünitelerinde son yıllarda görülen gelişmelerle birlikte preterm bebeklerde mortalite azalmıştır. Ancak bu özel bebek grubunda artan morbidite halen sorun olmaktadır. Bu nedenle, preterm bebeklerin term bebeklerden farklı olarak daha sık aralarla izlenmesi ve ortaya çıkabilecek komplikasyonlarla mücadele etmek gerekmektedir. 
Bu amaçla, 2001-2003 yılları arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Yenidoğan ünitesinde yatmış 50 preterm bebek izleme alındı. Gestasyon yaşı 24-36 hafta arasında değişen 50 preterm bebek büyüme ve gelişimleri açısından prospektif olarak iki yıl süreyle takip edildi. Bebekler büyümeyi yakalama, nöromotor gelişim, prematüre retinopatisi, osteopeni ve anemi yönünden incelendi; elde edilen sonuçlar literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018