ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde periventriküler-intraventriküler kanama ve periventriküler lökomalasi risk etkenlerinin incelenmesi
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2005; 40: 28-32

Anahtar Kelimeler: periventriküler-intraventriküler kanama, periventriküler lökomalasi, prematüre yenidoğan, risk etkenleri
Özet

Son yıllarda perinatal bakımda önemli gelişmeler kaydedilmesine karşın periventriküler-intraventriküler kanama (PV-İVK) ve periventriküler lökomalasi (PVL) önlenememiştir. Bu sorunların sıklığının ve risk etkenlerinin belirlenmesi, korunmaya yönelik çalışmalar ve ileriye yönelik planlamalar açısından önemlidir. Bu çalışmada, yenidoğan yoğun bakım ünitemizde çok düşük doğum ağırlıklı prematür bebeklerde PV-İVK ve PVL sıklığını ve risk etkenlerini belirlemeyi amaçladık. 
Retrospektif olarak değerlendirilen 93 bebeğin 30’unun (% 32,2) kraniyal ultrasonografisinde hemorajik ya da iskemik lezyon saptandı. Yirmi üç hastada PV-İVK (% 24), 7 hastada PVL (% 7,6) bulundu. Transport ve hipotansiyon hem PV-İVK, hem de PVL için; RDS ise PV-İVK için bağımsız risk etkenleri olarak bulundu. 
Bu verilere dayanarak, bizim gibi dışarıdan hasta kabul eden merkezler için gebenin doğum öncesi transferinin sağlanması ya da bölge bazında yapılan organizasyonlarla doğmuş olan bebeklerin transport koşullarının düzeltilmesinin, PV-İVK ve PVL oranlarını belirgin azaltacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bebeklerin hemodinamik monitorizasyonunun İVK’yı önlemede kritik önemi olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018