ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ewing sarkom deneyimi: 1983- 2003
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5 Yeditepe Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
6 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
7 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2005; 40: 232-234

Anahtar Kelimeler: çocuk, Ewing sarkom, kemoterapi
Özet

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde tek bir merkezde tedavi görmüş Ewing sarkom olguları geriye dönük olarak incelenmiştir. 
Gereç ve yöntem: Ocak 1983- Ocak 2003 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji bölümüne başvuran 16 yaş ve altı, daha önce tedavi görmemiş, biyopsi ile Ewing sarkom tanısı kesinleşmiş 25 olgu geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastalarımızın sağkalım sonuçları Kaplan-Meier yöntemine göre hesaplanmıştır. 
Bulgular: 25 Ewing sarkom olgunun ortanca yaşı 9 yaş, dağılım ise 3-15 yaş idi. Tanı anında 16’sında yerel tutulum 9’unda ise uzak yayılım mevcuttu. Ortalama 50 aylık izlem süresi (4-108 ay) sonucu 4 yıllık olaysız sağkalım ve toplam sağkalım süreleri sırası ile %30,8 ve %31,1’dir. 
Çıkarım: Çok ilaçlı yoğun kemoterapi uygulamalarının ve yerel denetim yöntemlerinin gündeme girmesine rağmen sağkalım sonuçlarında istenen başarı sağlanamamıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018