ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
9-14 yaş grubu akut ve kronik hastalığı olan çocukların denetim odağı düzeylerinin incelenmesi
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Çocuk İstismarı Araştırma Birimi, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2005; 40: 211-220

Anahtar Kelimeler: akut hastalıklı çocuk, çocuklarda ruhsal sorunlar, denetim odağı, kronik hastalıklı çocuk
Özet

Amaç: Bu çalışma akut ve kronik hastalığı olan dokuz-on dört yaş grubundaki çocukların denetim odağı düzeylerini ve etkili olabilecek etmenleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri’nin Çocuk Kliniklerinde yatan ve polikliniğe başvuran toplam 154 çocuk alınmıştır. Araştırmada “Genel Bilgi Formu” ve “Nowicki-Strickland Denetim Odağı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde çift yönlü varyans analizi, tek yönlü varyans analizi, Duncan testi ve korelasyon katsayısı önemlilik testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Araştırma sonucunda akut ve kronik hastalığa sahip olan çocukların denetim odakları arasında farklılık olduğu, kronik hastalığa sahip çocukların daha dıştan denetimli oldukları saptanmıştır. Çocuğun yaşının, anne-babanın öğrenim düzeyi ve yaşının denetim odağına ilişkin puanlarda farklılık yarattığı bulunmuştur. Ayrıca kronik hastalığı olan çocuklarda hastalığın tanısı, çocuğun daha önce hastanede yatma süresi ve hastalığını bilme durumu denetim odağı puanlarında farklılığa neden olmuştur. 
Çıkarım: Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018