ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Term bebeklerde hiperbilirübineminin klinik özellikleri ve risk etmenlerinin araştırılması
1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fak. Sağlık Yönetimi Bölümü  
Turk Pediatri Ars 2005; 40: 204-210

Anahtar Kelimeler: hiperbilirübinemi, risk etmenleri, tartı kaybı, term yenidoğan
Özet

Amaç: Çalışmada hiperbilirübinemili sağlıklı yenidoğanların klinik özellikleri ve hiperbilirübinemi açısından risk etmenlerinin belirlenmesi amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Hastanesi Yenidoğan Kliniğinde 2000 ile 2003 yılları arasında hiperbilirübinemi tanısı ile yatırılan, sağlıklı term 427 bebeğin dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hemolitik hastalık, enfeksiyon veya başka hastalığı olan bebekler çalışmaya alınmadı. Hiperbilirübinemi saptanan hastalara fototerapi başlama ve kan değişimi kararı Amerikan Pediatri Akademisi’nin önerilerine göre alındı. 
Bulgular: Hastaların cinsiyet dağılımı %59 erkek, % 41 kız; gebelik haftası 38,7±0,7 hafta (38-42); doğum ağırlığı 3152±469 g (1990-4600) olarak saptandı. Hastaneye yatırıldıklarında vücut ağırlığı 3030 ± 490 g (1740-4450), doğum sonrası yaş 5,8±3,6 gün (2-18), total serum bilirübin değeri 20,1±4,8 mg/dl (12,9-36,5), bilirübin düzeyi >25 mg/dl olan bebek sayısı 21 (%4,8) idi. Hastanede kalış süresi 4,2±3,3 gün (1-8), fototerapi uygulama süresi 29,5±13,7 saat (12-96) idi. Bebeklerin hiçbirine kan değişimi yapılmadı. Hiperbilirübinemi ilk bebekte ve erkek cinsiyette daha sık görülmekle beraber, bu özellikler daha yüksek bilirübin değeri için anlamlı bir risk etmeni değildi. Sadece anne sütü ile beslenen bebekler ile, vakumla doğan bebeklerin hastaneye yatıştaki bilirübin değerlerinin ortalaması daha yüksek bulundu. Aşırı tartı kaybının (doğum tartısına göre %10’dan fazla) yüksek bilirübin değeri için anlamlı bir risk etmeni olduğu saptandı (p: 0,006). Doğum ağırlığı, doğum yeri ve doğum şekli (sezaryen ve vajinal) gibi diğer nedenler ile bilirübin düzeyleri arasındaki ilişki regresyon analizi ile değerlendirildiğinde, anlamlı ilişki bulunmadı. 
Çıkarım: Çalışmamız sağlıklı term bebeklerde çok yüksek bilirübin değerlerinin sık olmadığını, ancak riskli bebeklerin dikkatle izlenmesi gerektiğini desteklemektedir. Yetersiz kalori alımı ve aşırı oranda tartı kaybı, yüksek bilirübin değeri gelişimi için anlamlı bir risk etmeni olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018