ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM)
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2005; 40: 199-203

Anahtar Kelimeler: ADEM, akut dissemine ensefalomiyelit, çocukluk çağı, MR
Özet

Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM), merkezi sinir sisteminin enflamatuar, demiyelinizan bir hastalığıdır. Çocukluk çağındaki ADEM çalışmalarında, olguların yaklaşık dörtte üçünde öncesinde viral hastalık veya aşılanma öyküsü bulunur. Tanı, klinik ve radyolojik bulgulara dayanarak konulur. Manyetik rezonans görüntüleme (MR), uygun bir incelemedir ve gri madde tutulumu olabilmekle birlikte, özellikle ak madde değişikliklerini gösterir. Derin gri maddenin, özellikle bazal gangliyonların tutulumu daha sıktır. Klinik yineleme olmaksızın, ADEM sonrası ilk birkaç ayda yeni MR lezyonlarının saptanması multipl skleroz’un erken tanısında yardımcı olabilir. Multipl skleroz’un tersine ADEM, genellikle uzun süreli seyirin iyi olduğu, monofazik bir hastalıktır. Eğer relapsların aynı akut, monofazik immün sürecin bir parçası olduğu düşünülüyorsa ‘multifazik dissemine ensefalomiyelit’ (MDEM) terimi kullanılır. Yüksek doz intravenöz metilprednizolon tedavide etkin bulunmuştur. Bununla başarı sağlanamazsa immunglobülinler, plazmaferez veya sitotoksik ilaçlar kullanılabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018