ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Çocukluk çağında koroner “by pass” cerrahisi gerektiren ailevi hiperkolesterolemi olgusu
1 Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul  
2 Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2006; 41: 51-54

Anahtar Kelimeler: hiperkolesterolemi, ateroskleroz, koroner by-pass, çocuk
Özet

Ailevi hiperkolesterolemi otozomal baskın (dominan) geçişli bir dislipidemi olup erken koroner arter hastalığı nedenidir. 12 yaşındaki ailesel hiperkolesterolemi olgusu son altı ayda ortaya çıkan göğüs ağrısı ve senkop nedeniyle başvurdu. Ekokardiyografik incelemesinde, çıkan aortada aort kapağının hemen üzerinde başlayan, yarımay şeklinde her iki koroner arter ostiyumunu daralttığı izlenimi alınan ve aterom plağı olabileceği düşünülen hiperekojen bir yapı görüldü. Koroner anjiyografide sol ana koroner arterde %40, sağ koroner arter ostiyumunda %95, sol ön inen arterde %80, sirkumfleks arterin proksimalinde %50 darlık saptandı. Bu bulgularla, koroner “by-pass” yapıldı. Ailesel hiperlipidemi olgularında erken koroner arter hastalığı riski yüksektir. Bu nedenle iskemik yakınmaları olan bu hastalara koroner anjiyografi yapılması yararlıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018