ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Gözde kitle nedeni ile başvuran hastalarımızın geriye dönük olarak dökümü: 1985-2004
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Oftalmoloji AnaBilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiye  
5 Yeditepe Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
6 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2006; 41: 41-45

Anahtar Kelimeler: çocuk, göz, kitle, orbita
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde 20 yıllık bir süreçte karşılaştığımız gözde kitle nedeni ile kliniğimize başvuran olgularımızda gözü ve orbitayı tutan selim veya habis tümörlerin dağılımını vererek bu tümörler hakkında çocuk hekimlerini bilgilendirmektir. 
Gereç ve yöntem: Ocak 1985-Aralık 2004 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Kliniğine gözde kitle nedeni ile gönderilmiş 315 olgunun çocuk ve göz kliniklerindeki kayıtlarının geriye dönük olarak dökümü yapıldı. Cinsiyet, taraf, tanı yaşı, tanı bulgusu, ve histopatolojik tanıları incelendi. 
Bulgular: 156 erkek (%49,5) ve 159 kız (%50,5) hastamızın; lezyon taraf dağılımı: 151 tanesi (%47,9) sol tarafta; 147 tanesi (%46,7) sağ tarafta , 17 tanesi (%5,4) ise çift taraflı tutulum göstermekte idi. Tanı yaşı 1 ay ile 192  ay arasında değişiyordu. Ortanca 25 ay idi. olgularımızın tanısal dağılımında 282 olgu (%89,6) orbital tümörler olup bunu 22 olgu (%6,9) ile oküler yüzey tümörleri ve 11 olgu (%3,5) ile intraoküler tümörler izlemekte idi. 
Çıkarımlar: Pediatristlerin pediatrik oküler tümörlerin belirti ve bulgularını iyi bilmeleri sağlam çocuk takiplerinde göz muayenesine dikkat etmeleri ve gerektiğinde olguları hızla göz doktoruna yönlendirmelerinin çok önemli olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018