ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuk acil servisinde kanama nedenleri
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Acil Pediatri Bilim Dalları,İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2006; 41: 146-150

Anahtar Kelimeler: acil, anormal kanama, çocukluk çağı
Özet

Amaç: Damar duvarında zedelenme sonucunda kan akımının engellenemediği, kanamanın durdurulamadığı ve damar bütünlüğünün sağlanamadığı durumlarda kanama oluşur. Anormal kanama edinsel ya da kalıtsal olarak pıhtılaşma faktörleri, trombosit veya damar duvar hastalıkları sonucunda gelişebilir. Kanama genellikle aileleri korkutan  bir acile başvuru nedenidir.  
Gereç-Yöntem: Bu çalışmada Ocak 1998- Ocak 2003 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk acil birimine  kanama nedeni ile başvuran 78 olgu etiolojik olarak değerlendirildi ve sunuldu.
Bulgular: Kanama olarak en sık hematüri dikkat çekti (20/78 ; %26). Olguların %30'unda etiolojik neden idrar yolu enfeksiyonu idi. Sindirim sistemi kaynaklı kanama olarak melena, hematemez,  hematoşezi toplam 20 (%26) olguda saptandı. Akut gastroenterit özellikle hematoşezi nedeni olarak  %33 oranında saptanırken; melena ve hematemez etiolojisinde ise gastrit,  ülser ve üst sindirim sistemi  kanamaları önemli yer tutmakta idi. Epistaksis  üçüncü  sıklıkla  rastlanılan bir bulgu idi (18/78; % 23). Üst solunum yolu enfeksiyonu  en sık epistaksis nedeni olarak bulundu ( % 60). Cilt kanamaları (peteşi 10/78; ekimoz 4/78) %18 oranında saptandı. Etiolojisinde % 80 idiyopatik trombositopenik purpura vardı. Ancak % 10 olguda  malinite ve  %50 olguda travma etioloji nedeni idi. Yumuşak doku, hemartroz ve mukozal kanamaların  nedeni ise genellikle kanama diyatezi idi. Kanama nedeni ile hasta kaybedilmedi. 
Çıkarımlar: Kanama acil tetkik ve tedavisi gereken bir durumdur. En sık saptanan nedenler göz önünde tutularak gereksiz pahalı tetkik ve girişimlerden kaçınarak iyi öykü ve klinik verilerle kısa sürede sonuca ulaşılabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018