ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Erken taburcu olan yenidoğanlarda yeniden hastaneye yatış nedenleri ve sonuçları
1 T.C Sağlık Bakanlığı Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Neonatoloji Ünitesi, İstanbul  
2 Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Neonataloji Ünitesi, İstanbul, Türkiye  
3 Sağlık Bakanlığı Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi , İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2006; 41: 201-207

Anahtar Kelimeler: erken taburcu olma, hiperbilirubinemi, hiperfenilalaninemi, yeniden hastaneye yatış, yenidoğan
Özet

Amaç: Dünyada 1990'lı yıllarda başlayan erken taburcu olma, bunun sonucu  yenidoğanın tekrar hastaneye yatışı  ve ciddi morbiditeleri sorgulanmıştır. Bu çalışmada amacımız; yılda 20 000-25 000 canlı doğumu gerçekleştiren merkezimizde erken taburcu olma nedeniyle tekrar yatırılan zamanında doğmuş yenidoğanların yatış sıklığını, morbiditelerini ve sonuçlarını belirlemek,  hiperfenilalaninemi taramasında geri çağırma oranları ile atlanan olgu olup olmadığını irdelemektir.
Gereç ve Yöntem: 2004 yılı içinde The American College of Obstetricians and Gynecologists ( ACOG) ölçütlerine göre erken  taburcu edilen term  bebekler  çalışmaya alındı. Yeniden yatış nedeni olarak kan değişim sınırına yakın hiperbilirübinemi, hipernatremik dehidratasyon, duktus arteriyozusa bağımlı Doğuştan Kalp Hastalığı (DKH) varlığı ölçüt olarak alındı. Hiperfenilalaninemi taramasında erken taburcu edilip geri çağrılan , tanısı atlanan hasta varlığı araştırıldı.
Bulgular: Hastanemizde 2004 yılı içinde doğan 20 813 bebekten 444 term yenidoğan doğumu takiben, 2 950'si ise taburcu edildikten sonraki günlerde değişik sorunlar nedeniyle birimimize yatırıldı. 2 950 olgunun içinden çalışma kapsamına  giren 111 hasta değerlendirildiğinde %87'si hiperbilirübinemi, %7,2'si hipernatremik dehidatasyon, %5,4'ü duktusa bağımlı DKH tanısı aldı. Tüm olguların %86'sı ilk 7 günde %14'ü ise 8-28 günde yatırıldı. Erken taburcu edilen zamanında doğmuş  yenidoğanlarda hiperfenilalaninemi taraması sonucu 2004 yılında geri çağırma oranı %0,1 olup tanısı atlanan olgu yoktu.
Çıkarımlar: Ünitemizin geri yatış oranı % 15 olup çalışma kapsamına giren grupta sıklık %3,8 idi. En sık yatış nedeni hiperbilirübinemi, ikinci sırada hipernatremik dehidratasyondu. Duktusa bağlı DKH 'da ölüm oranı (%33) yüksek idi. Atlanmış hiperfenilalaninemili olgu saptanmadı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018