ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Aşılamada kaçırılmış fırsatlar
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 59-61

Anahtar Kelimeler: Aşılama, çocuklar, kaçırılmış aşı fırsatları
Özet

Günümüzde çocukların 1/4’ü hala önlenebilir hastalıklardan korunamamaktadır. Dünyada aşı ile önlenebilir ölümler iki milyondan fazladır. Yüksek aşılama oranları çocuklarda hastalanmayı ve ölümü önemli ölçüde azaltır. Bununla birlikte tüm sağlık kurumlarında çocukların aşılanmasında fırsatlar kaçırılmaya devam etmektedir. Sağlık kurumlarındaki kaçırılmış aşı fırsatlarına, kurumdaki fiziki yapı ve çalışan yetersizliği, sağlık çalışanının bilgisizliği ve motivasyon eksikliği, toplumun ve ailelerin bilgisizliği ve inanışları yol açmaktadır. Kaçırılmış aşı fırsatlarının engellenmesi için çocuklardaki bağışıklamadaki uygulama ölçütlerini çocuk sağlığı ile uğraşan her sağlık çalışanının bilmesi ve uygulaması gerekir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018