ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Çocuk istismarı ve ihmaline yaklaşımda hastane çocuk koruma birimleri
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 16-18

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, Çocuk Koruma Birimi
Özet

Çocuk istismarı bebek ve çocuklardaki hastalanma ve ölümün en önemli nedenlerinden birini oluşturur. Olası istismar olgularını değerlendirmek, tedavi etmek ve izlemek için “Çocuk Koruma Birimi” gibi mültidisipliner bir yaklaşım sağlanmalıdır. Son yıllarda çocuk istismarı ve ihmali konusuna toplumda ilginin artmış olması, hastanelerde koruma birimlerinin oluşturulmaya başlanması, ülkemiz için önemli gelişmelerdir. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerinde çocuk istismarı ve ihmalinin  yer alması gereklidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018