ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Basın yayının çocuk sağlığına etkileri
1 Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : 1-5

Anahtar Kelimeler: Basın yayın, çocuk sağlığı
Özet

Her çocuk dünyaya geldiği günden başlayarak, temelden çatıya bina yapar gibi, gördükleri ve duydukları ile kendisine bir dünya kurar. İçinde bulunduğumuz çağda bu dünyanın yapı taşlarını oluşturan verilerin önemli bir bölümü medya kaynaklıdır. Çocuklar, kurmaca ve gerçek arasındaki farkı çoğu kez yetişkinler kadar kolay bir biçimde algılayamamaktadırlar ve medya karşısında yetişkinlere oranla daha korunmasız durumda kalmaktadırlar. Bu nedenle medya, çocuk haklarına duyarlı olmalıdır. Bizler sosyal pediatristler olarak, basın yayın araçlarıyla vurgulanan şiddet, cinsellik, pornografi ve bunlara rahat ulaşım gibi konularda çocuklarımız açısından büyük tedirginlik duymaktayız. Mama reklamları, anne sütü alma oranlarını düşürmekte, reklamlarda çocukların kullanılması tüm ailede psikososyal sorunlara yol açabilmektedir. Sosyal Pediatri Derneği adına düzenlediğim ‘Basın Yayında Çocuk Sağlığı’ toplantısının amacı; medyanın özellikle de televizyonun, çocuk hakları açısından ne durumda olduğunun ortaya konulması ve bu konuda neler yapılabileceğinin tartışılmasıydı. Yazımda, bu toplantının konuşma metinlerine ve sonuç bildirgesine değinmek istiyorum.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018