ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Zor tanı konulan bir Kawasaki sendromu
1 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2007; 42: 40-42

Anahtar Kelimeler: Hemolitik üremik sendrom, Kawasaki sendromu, trombositopeni
Özet

Kawasaki sendromu konjonktivada hiperemi, ağız mukozasında yangı, ekstremitelerde belirgin değişiklikler, cilt bulguları boyunda lenfadenomegali ve ateş ile seyreden bir çocukluk çağı vaskülitidir. Yazımızda, eritema multiforme tarzında döküntü, ishal, hipoalbuminemi ve trombositopeni ile başvuran, yatışının 12. gününde el ve ayaklarındaki soyulmalar ve ekokardiyografi bulguları ile Kawasaki sendromu tanısı koyduğumuz altı yaşında bir kız hastayı sunduk.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018