ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Çocukluk çağında inme
1 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nöroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2007; 42: 6-12

Anahtar Kelimeler: Antikoagülasyon, çocuk, hemorajik inme, iskemik inme, sinovenöz tromboz
Özet

Damar kaynaklı olan ve 24 saatten uzun süren fokal nörolojik kayıp inme olarak tanımlanır. Çocuklarda inme pek çok nedene bağlı gelişebilir. İnme, çocuklarda kronik hastalık halinin ve ölümün önemli nedenlerinden biridir. Son dönemde yaygın olarak kullanılmaya başlanan girişimsel olmayan radyolojik yöntemler sayesinde çocuklarda inme giderek artan sıklıkta fark edilmeye başlanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018